Bộ sách lịch sử Việt (cộng) Nam 16 tập

 

Babui

 Lịch sử, đảng viết trong hang
Nên đừng đ̣i hỏi rơ ràng khách quan
Bọn Vẹm bè lũ làm càng
Cho nên viết sử phải đàng điếm thôi

Chủ biên là bọn c̣ mồi
Công thần bần cố 3 đời bất lương
Bồi bút như Trần Đức Cường
Ḷng đầy sân hận ngụy quân, ngụy quyền

Già mồm lấp liếm tuyên truyền
Rất ngại nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà
Xách mé gọi ngụy Sài G̣n
Nói lên lịch sử hào hùng Miền Nam

Tạm xem cuộc chiến đă tàn
Ba Đ́nh rất sợ cờ vàng tung bay
Trọng đem lịch sử giải bày
Tập sai viết lại theo đơn đặt hàng

15 tập sử khai man
10 ngàn trang giấy vẽ vời bốc thơm
Không ai ngoài lăo dê xồm
Gặp nhi đồng gái bác ôm nhiệt t́nh

Đừng quên tập sử Ba Đ́nh
Tập thứ 16 chữ vàng vẻ vang
Tập này đáng giá ngàn vàng
Chờ giờ hoàng đạo sang trang cho Tàu

Thành Đô hiệp ước chư hầu
Việt Nam 2 tiếng kinh cầu thâu đêm

 

 

 Babui

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính