Paris, thứ Su 13

 

Babui

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Vu9AyahnGO8/VkfJuLBEHmI/AAAAAAAB6UU/AJH-xHynR6o/s1600/Paris%2Bthu%2Bsau%2B13-Babui-danlambao.jpg

 

 

 

 

paris

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-EoFvibHak0E/VUSfNqtRT9I/AAAAAAAAypY/5L_a4TAGvOY/s1600/mycanh.jpg

 

 

https://lengoctuyhuong.files.wordpress.com/2012/05/picture8.jpg?w=540&h=394

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Tổ Quốc sinh ra một lũ hn,
Mất dần Biển Đảo ni chờ xem.
Ma mồm bốc pht rằng " Quan Ngại"
Ngại bởi Ngu lu thch nắm quyền.!

 

Tổ Quốc sinh ra đm bất nhn,
Tranh quyền như đm Cẩu tranh Phn.
Tưởng rằng Ăn Bẩn xong rồi biến,
Hy nhớ: Gieo Nhn..sẽ đến lần.!!

 

Tổ Quốc sinh ra đm Cộng ngu,
Đem về chủ thuyết bịp Đui M.
Mồ cha khng khc... Thờ Đồ Tể,
Cả nước im ru...sợ nhốt T..!!

 

Tổ Quốc sinh ra một bọn Tham,
Nước nh đem bn để vinh sang.
Độc ti đảng trị nhưng m Dốt,
Dốt mi, Ngu lu...sẽ mạt tn.

 

Tổ Quốc sinh ton đứa bị Đin,
Mc L liềm ba đ quy tin.
Nhặt trong thng rc người ta bỏ,
Ướp lại, vo vin để kiếm tiền.

 

Tổ Quốc sinh lầm những đứa con,
Giờ đy bươm nt , xc thn mn.
Cha ng dựng nước.. Giờ đem bn
Bn bởi lương tri... Chẳng biết cn..

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh