Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám Tỉnh DCCT Việt Nam trả lời phỏng vấn Đài BBC


Linh Mục Tân Bề Trên Tu Viện Saigon Phêrô Đinh Ngọc Lâm khẳng định
vẫn tiếp tục việc giúp các thương phế binh VNCH.

Thứ Năm, 16-05-2019 | 14:46:07

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48242692
 

 

Thưa ông Ben Ngô,

 

Thông thường, tôi rất ít trả lời phỏng vấn, nhưng khi đọc các câu hỏi của ông từ đài BBC tiếng Việt, tôi thấy các câu hỏi rất đúng đắn và có sự tôn trọng nên tôi sẵn sàng trả lời. Sau đây là các câu trả lời những câu hỏi của ông.

 

1.     Một số blogger đang bày tỏ sự băn khoăn về sự thay đổi chủ trương hoạt động, đổi tên Pḥng Công Lư Ḥa B́nh và việc giúp các thương phế binh Việt Nam Cộng Ḥa tại đây sẽ không c̣n tiếp tục. Linh mục có thể cho biết phản hồi?

 

 – Tôi không biết có ai đó muốn thay đổi chủ trương hoạt động của DCCT. C̣n tôi, với tư cách Giám Tỉnh cùng với Ban Quản Trị, chúng tôi chưa hề ra văn thư hoặc tuyên bố nào thay đổi chủ trương hoạt động. V́ vậy, một số blogger bày tỏ sự băn khoăn là không cần thiết.

 

Pḥng Công Lư Ḥa B́nh ở Saigon trực thuộc Tu Viện Saigon chứ không thuộc Tỉnh Ḍng nên tôi không trực tiếp điều hành. Tuy nhiên, tôi chưa thấy ai đổi tên Pḥng này với tên gọi khác. Tôi cũng vừa trao đổi với cha Tân Bề Trên Tu Viện Saigon. Ngài khẳng định vẫn tiếp tục việc giúp các thương phế binh VNCH. Như vậy, những thông tin nêu trên  là không đúng sự thật.

 

 

2.     Thời gian qua, một số linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n được thấy đồng hành cùng người dân Vườn rau Lộc Hưng trong các hoạt động. Linh mục có thể cho biết b́nh luận về việc này?

 

– Có một số linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n trong thời gian qua đă đồng hành cùng người dân Vườn rau Lộc Hưng trong các hoạt động. Đối với tôi, tu sĩ nào thấy và biết rơ những nỗi oan ức hay khốn khó của dân th́ cứ biểu lộ sự liên đới với họ và giúp họ t́m công lư bằng những phương tiện hữu hiệu và phù hợp với Tin Mừng.

 

3.     Liệu việc thay đổi chủ trương của Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n có liên quan ǵ đến chuyện một số vị linh mục chủ tŕ chương tŕnh giúp thương phế binh lần lượt bị thuyên chuyển nhiệm sở thời gian qua, thưa linh mục?

 

– Như tôi đă nói ở trên không có việc thay đổi chủ trương nên chẳng có ǵ liên quan đến vấn đề thuyên chuyển. Từ khi tôi làm Giám Tỉnh đến nay đă có hơn 280 văn thư bổ nhiệm và thuyên chuyển. Việc thuyên chuyển không chỉ có vài người mà rất nhiều người. Việc này vẫn sẽ c̣n tiếp tục. V́ vậy, việc quan tâm đến một vài sự thuyên chuyển so với con số hơn 280 không biết có phải là sự thiếu cân đối quá lớn không?

 

Nhiều người đang giữ những chức vụ như Bề Trên, Linh Mục Chính Xứ, Giám Đốc các Trung Tâm, Giáo Sư Đại Chủng Viện, Giáo Sư các Học Viện với bằng cấp Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, … cũng đă được thuyên chuyển mà không có ǵ ồn ào.

 

 

Sự bổ nhiệm và thuyên chuyển là việc rất b́nh thường của tất cả các Ḍng Tu. Đó là công việc nội bộ mà người ngoài, thậm chí cả các Đức Giám Mục, chẳng có lư do ǵ để xen vào hay thắc mắc v́ họ không thể biết được những ǵ liên quan đến phẩm chất, đến tư cách và đến hoàn cảnh của từng tu sĩ và v́ họ cũng không có trách nhiệm phải trả lời trước mặt Chúa về những ǵ liên quan đến sứ mạng và sự phát triển của Ḍng.

 

4.     Có ư kiến cho rằng các cha của Ḍng Chúa Cứu Thế Sài G̣n đang thực thi rất tốt sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban th́ nay bị ‎”phân tán, cô lập”, linh mục nghĩ ǵ vềư kiến này?

 

Chúng tôi là Hội Ḍng chứ không phải cơ quan hay xí nghiệp để phải giữ lại nhân sự làm việc tốt tại một nơi. Nếu đang làm tốt ở nơi này th́ vẫn có thể làm tốt ở nơi các cộng đoàn khác và như vậy những nơi có nhu cầu khẩn thiết hơn cần được quan tâm và phục vụ nhiều hơn. Hơn nữa, sẽ không ai nghĩ rằng ḿnh là người không thể thay thế.

 

Khi một người được bổ nhiệm hay thuyên chuyển là đưa về một cộng đoàn v́ sứ vụ chứ không để “cô lập” hay “phân tán” như cách hành xử thế tục. Khi bổ nhiệm, Bề Trên phải hướng về Thiên Chúa và nhắm lợi ích của hội ḍng, phải bổ nhiệm những người mà trước mặt Chúa họ xét  là xứng đáng và có khả năng, tránh mọi lạm dụng và thiên vị. Nếu không làm đúng, họ phải trả lẽ với Chúa và với Hội Ḍng.

 

5.     Những ǵ linh mục muốn nói thêm?

 

Tôi nghĩ rằng truyền thông cần có đạo đức. Phải t́m kiếm sự thật. Chỉ nói điều ǵ ḿnh biết đúng sự thật. Không phổ biến những điều gian dối. Chúng ta biết rằng ḿnh không thể chuộc lại những tai hại đă gây ra khi nói sai, nói xấu, khi suy diễn bừa băi và tệ hơn nữa vu khống và bịa đặt. Nếu có một lương tâm ngay chính, biết yêu chuộng chân lư, chúng ta có thể đem lại những điều tốt đẹp khi sử dụng truyền thông.

 

Chúa Giêsu đă dậy rằng: “Có th́ nói có, không th́ nói không.Thêm thắt điều ǵ là do ác quỷ (Mt 5, 37). Khi tôn trong sự thật chúng ta giúp làm sáng tỏ chân lư hơn là tiếp tay cho những điều xấu thuộc về thế giới tối tăm.

Xin cám ơn ông Ben Ngô của Đài BBC

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Giám Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính