Nỗi lng

 

Bng ng di theo vạt nắng t

Bn thềm cắt tỉa mấy cnh hoa

Ly hương khắc khoải ngi thương nước

Biệt xứ bng khung chạnh nhớ nh

Nạn nước lưu vong hờn thất quốc

Tai nh tị nạn hận vong gia

Tha phương gởi mộng về qu mẹ

Khe mắt vương sầu ngấn lệ ta

 

Viễn Khch

June 26, 2019

 

 

 

Bi họa:

 

T thuyết Cộng sản

 

Việt cộng v theo học thuyết t

V thần chủ nghĩa của Nga Hoa

Qun ni để hại hồn xưa nước

Mất gốc lm hư nếp cũ nh

Vận nước suy đồi do mi quốc

Cơ nh bại hoại bởi phi gia

Trăm năm lịch sử cn ghi chp

Vết nhục mun đời nhắc nhở ta

 

Anh Nguyen

June 26, 2019

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh