“ĐỪNG SỢ HĂI” – Bài giảng của Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh tại Thủ Thiêm ngày 20.05.2018

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính