Bài giảng thánh lễ Công Lư và Ḥa B́nh

Lm. Gioan Ng Ngọc Nam Phong

26/03/2017

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính